Mielec stawia na zawodowców

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach
Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków technicznych

Sieć metodyczna dla nauczycieli przedmiotów związanych z usługami w ramach projektu "Mielec stawia na zawodowców"

Skip Navigation