Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Platforma e-Learningowa Moodle CKPiDN w Mielcu, to internetowa przestrzeń kształcenia. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia metodami e-learningowymi.

Przykładowy kurs zawodowy: Rysunek techniczny dla branży mechanicznej

Konkurs Informatyczny - proszę otwierać konkurs korzystając z linku po prawej stronie w okienku Moje Kursy

    Skip course categories
    Skip CalendarSkip Course categories